Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2022

Ürge-Vorsatz Diána - fizikus, klímakutató #83

Kép
Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató. Szakterülete a klímaváltozás. „Egyszerre akarunk kevesebb hőhullámot, elviselhetőbb nyarakat, illetve olcsó repülést, korlátlan fogyasztást, kényelmet. A rossz hír az, hogy a kettő együtt nem megy. Vagy-vagy” Munkái   CEU Éghajlati és Fenntartható Energiapolitikai Kutatóközpont vezető CEU környezetvédelmi tanszékének professzor Tokiói Nemzetközi Keresztény Egyetem vendégprofesszor Nemzetközi Alkalmazott Rendszeranalízis Intézet kutató Tanulmányai  University of California Doctorate in Environmental Science and Engineering ELTE MSc fizikus asztrofizika szak Közösségi munkái ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület III. Munkacsoport alelnök Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület alelnök Energiahatékonyság folyóirat társszerkesztő  Környezet és erőforrások éves áttekintése szerkesztőségi tag Nyelvei  angol  Díjai  Academia Europaea tag Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje Ürge-Vorsatz Diána interjúi A világ helyzete: Éghajlatváltoz

Hoyer Mária - klinikai szakpszichológus #82

Kép
Hoyer Mária klinikai szakpszichológus. Szakterületei alkohol- és drogaddikció, szerencsejátékfüggőség.  "Vannak családok és közegek, amelyekben a másik rendszeres érzelmi vagy akár fizikai bántalmazása ha nem is elfogadott, de megtűrt jelenségnek számít.  A spektrum másik végén pedig ott van a jelenség szétterítésére irányuló törekvés, amely már egy hangos szóváltás esetén is bántalmazást kiált." Munkái  Gellérthegy Magánrendelés vezető pszichológus Semmelweis Egyetem tanszékvezető docens Budai Egészségközpont szakpszichológus Kék Pont Drogkonzultációs Központ konzultáns, szupervizor KÚT Alapítvány és Rendelő klinikai szakpszichológus Terézvárosi Családsegítő, Hajléktalan családokat ellátó szolgálat szupervizor  Drogprevenciós Alapítvány szupervizor Nyírő Gyula Kórház Drogambulancia klinikai szakpszichológus Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ tréner Baptista Szeretetszolgálat szupervizor Tanulmányai  Pécsi Tudományegyetem PhD ELTE alkalmazott egészségp

Jakobovits Kitti - pszichológus, irodalomterapeuta #81

Kép
Jakobovits Kitti pszichológus, irodalomterapeuta. Szakterületei pszichológia, irodalomterápiás módszertan. "Hiszem, hogy az irodalmi művek segítenek az emberi lélek megismerésében, a sajátunktól eltérő, új nézőpontokat, új megküzdési módokat és új megoldásokat felmutatva.  A jól megválasztott szöveg segítségünkre lehet olyankor, amikor szinte szó szerint elénk szegezi, és ráébreszt minket a problémára, de olyankor is, amikor inkább egy elválasztó felületet húz közénk és a probléma közé, ezáltal egy időre megkönnyítve az arról való konkrét beszédet." Munkái  Kapcsolat Ambulancia munkatárs Tanulmányai  ELTE tanácsadó szakpszichológus Pécsi Tudományegyetem biblioterapeuta ELTE pszichológus Közösségi munkái Magyar Irodalomterápiás Társaság tag Lelki Egészségvédő Alapítvány  Helperek Önkéntes Egyesület Könyvei Irodalomterápia, 2021 Jakobovits Kitti interjúi Tényleg „ki lehet terápiázni” valakiből a kreativitást?, 2021 ( podcast ) Kinek való az irodalomterápia?, 2021 ( videó ) Mily

Szalai Erzsébet - szociológus-közgazdász #80

Kép
Szalai Erzsébet szociológus-közgazdász. Szakterületei társadalmi elitcsoportok kutatása, a nemzetközi és magyar újkapitalizmus jellege és válsága. "mivel az emberek életéből hiányoznak az idő-tér dimenziók, nem tudják magukat elhelyezni sem időben, sem térben, ezért önmaguk tudatában sem képesek képet alkotni önmagukról." Munkái  Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanár Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola egyetemi tanár Debreceni Egyetem egyetemi tanár MTA Politikai Tudományok intézet tudományos tanácsadó MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatárs Pénzügykutató Részvénytársaság Pénzügykutatási Intézet Tudományos munkatárs Tanulmányai  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem  közgazdász Díjai  Hazám-díj 2016 Lukács György-díj 2008 Demény Pál emlékérem 2007 Polányi Károly-díj 2002 Bibó István-díj 2000 Akadémiai Díj 1998 Könyvei Autonómia vagy újkiszolgáltatottság, 2014  Jogi ismeretek a gyakorlatban, 2013 Globális válság, magyar válság, alternatívák, 2012  Koo

Stefanik Krisztina - pszichológus, autizmusszakértő #79

Kép
Stefanik Krisztina pszichológus, autizmusszakértő. Szakterületei autizmus oktatása, autizmussal élő gyerekek, felnőttek, szülők támogatása.  "Iszonyatosan sok mindent tanultam mindebből – túl az autizmuson. Például azt is, hogyan lehet nagyon egyértelműen fogalmazni, miért nem érdemes célozgatni, hogyan lehet értelmezni a mosolyt vagy akár a sikítást hatvanféleképpen… Sokkal rugalmasabbá váltam.  Egyébként vizsgálták, miként változtatja meg a többségi munkahelyet, ha bekerül oda egy autista kolléga. Kiderült, jót tehet: mindenki kicsit könnyebben kommunikált, érthetőbben." Munkái  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar docens MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport vezető kutató Autizmus Alapítvány Tanulmányai  ELTE PhD ELTE MSc Stefanik Krisztina interjúi Hogyan látják az autisták a világot – és hogyan látjuk mi őket?, 2021 ( podcast ) Gyermeki agresszióra agresszióval felelni erkölcsi csőd, 2020 Nagy teljesítmények mögött is ott tud lenni az autizmus, 2019 #noieloa

Egres Dorottya - kommunikációs szakértő #78

Kép
Egres Dorottya kommunikációs szakértő. Szakterületei érveléselmélet, politikai kommunikáció, nukleáris technológia kommunikációja, politikai és tudományos diskurzusok elemzése. "A depolitizáció azt jelenti, hogy leszűkítik a döntésben résztvevők körét, és hozzáférhetetlenné tesznek alapvető fontosságú információkat.  Így történt a bővítéssel kapcsolatos adatok és szerződések titkosítása során is, amelyeket csak hosszú évek után sikerült kiperelni.  A hozzáférhetetlen adatok hatására pedig elképzelhetetlen a megalapozott véleményalkotás és döntéshozatal akár a szakértők, akár a politikusok vagy a társadalom részéről is." Munkái  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanársegéd Energiaklub Szakpolitikai Intézet szakértő Tanulmányai  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MSc kommunikáció, médiatudomány ELTE BA kommunikáció, médiatudomány Egres Dorottya interjúi A politikai kommunikáció esete az atomenergiával, 2022 ( podcast ) Paks 2 ügye nem számháború és nem

Lelkes Orsolya - társadalomkutató, coach #77

Kép
Lelkes Orsolya társadalomkutató, coach. Szakterületei szabad alkotás, az öröm, baráti, támogató közösségi élet. "Nem szeretem a környezetvédelem szót. A ‘védelem’ kifejezés számomra egy háborús helyzetet feltételez, ahol a környezetet magunkon kívülállónak tekintjük, mintha mi nem lennénk a világ részei.  Szerintem a ‘jó élet’ azt jelenti, hogy hogyan tudunk harmóniában éni a Földdel, éppúgy, mint saját magunkkal és másokkal is. Az ökológiai egyensúly fogalmát ezért jobban szeretem.  Társadalomkutatóként pedig vannak elképzeléseim arra vonatkozóan, hogy hogyan működhetne egy élhetőbb társadalom." Munkái  European Centre for Social Welfare Policy and Research igazgatóhelyettes, boldogságkutató Pénzügyminisztérium osztályvezető Európai Tanács Gazdaságpolitikai Bizottság Magyarország hivatalos képviselő London School of Economics oktató, kutató Tanulmányai  Solution Surfers coach Australian College of Psychodrama pszichodráma vezető London School of Economics and Political Scien

Kricsfalusi Beatrix - színház- és irodalomtörténész, adjunktus #76

Kép
Kricsfalusi Beatrix színház- és irodalomtörténész, adjunktus. Szakterületei a dráma és a színház elmélete és esztétikája, a színház medialitása, a színrevitel politikája, reprezentáció- és performativitás-elméletek. "a kutatásom a világjárványtól gellert kapott, bár szerencsére a szónak nem elsősorban a negatív értelmében.  Úgy tűnik, jelen helyzetben azok is rákényszerül annak végiggondolására, hogy ember, technikai apparátus és tér milyen konfigurációi közepette lehetséges színházi tevékenységet űzni, akik eddig esetleg csak a polgári illúziószínház diszpozitívumának keretei között tudták elgondolni azt.  Vagyis paradox módon a színház időszakos szünetelése, hiánya az, ami közelebb vihet minket a mediális sajátszerűségeinek felismeréséhez." Munkái  Debreceni Egyetem tanársegéd, adjunktus ELTE oktató Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktató Tanulmányai   Debreceni Egyetem PhD Debreceni Egyetem angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom Közösségi munkái MTA Színház- és

Kiss Kata Dóra - filozófus #75

Kép
Kiss Kata Dóra filozófus. Szakterületei kritikai pszichológia, a kontinentális filozófia, francia filozófia, gender studies.  "Az ökofeminizmus relevanciája a jelen válsághelyzetében talán pont az, hogy az egyenlőtlen logika megragadásában nem áll meg a „nők ügyénél,” hanem kísérletet tesz egy annál szélesebbkörű kritikai perspektíva kialakítására.  Ezzel olyan keretrendszert hoz létre, melyben egyszerre értelmezhető a nők helyzete, a klímaválság vagy akár a koronavírus-járvány kialakulása és következményei." Munkái  filozófus Tanulmányai  Pécsi Tudományegyetem PhD CEU MSc kritikai gender ELTE MSc filozófia Kiss Kata Dóra interjúi Transzcendencia és reziliencia: művészet az ökológiai válság korában, 2021 ( podcast ) Izoláció vagy rokonulás? A koronavírus-járvány ökofilozófiai elemzése, 2020 Vissza a természethez? Az ökológiai válság feminista olvasata, 2020 #noieloadok

Sziebig Orsolya - környezetvédelmi szakjogász #74

Kép
Sziebig Orsolya környezetvédelmi szakjogász. Szakterületei nemzetközi környezetvédelmi jog, wildlife crime, ekocídium, harmadik generációs emberi jogok, nukleáris jog. "Rengeteg metafora van a nőknek a vezetésben elfoglalt helyével kapcsolatban. A legrégebbi ez az üvegplafon. Amelyikről egyébként sokszor mondják, hogy ez részben a nőkön belül van. Hiszen nem eléggé motiváltak." Munkái  Szegedi Tudományegyetem tanársegéd, adjunktus Magyar Kúria főtanácsadó ENSZ Regionális Akadémia kordinátor Tanulmányai  Szegedi Tudományegyetem PhD Szegedi Tudományegyetem környezetvédelmi szakjogász  Szegedi Tudományegyetem jogász Közösségi munkái Külügyi Műhely rovatvezető  Nemzetközi és Uniós Környezetjogi Kutatócsoport alapító-vezető MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Nemzetközi Közjogi Albizottság tag Nyelvei  angol  Könyvei Az európai uniós környezetvédelmi szabályozás legújabb irányai, 2021 Sziebig Orsolya interjúi Nemzetközi ökocídium-egyezmény. Utópia vagy valóság?, 2021 ( podcast )

Matolay Réka - gazdasági újságíró, docens #73

Kép
Matolay Réka gazdasági újságíró, docens. Szakterületei társadalmi vállalkozások, felelősségteljes kutatás és innováció, közösségbe ágyazott kutatás és oktatás "Kíváncsi voltam arra, hogy ma Magyarországon milyen döntéseikről, tevékenységeikről gondolják úgy a vállalatok, hogy hathatós választ adnak a működésükkel okozott és a környezetükben lévő ökológiai és társadalmi problémákra." Munkái  Budapesti Corvinus Egyetem docens Corvinus Science Shop alapító-vezető Figyelő gazdasági újságíró Magyar Hírlap gazdasági újságíró Tanulmányai  Budapesti Corvinus Egyetem PhD Budapest Közgazdaság-tudományi Egyetem környezeti menedzser Nyelvei  angol spanyol Matolay Réka interjúi Innovatív non-profitok? A társadalmi vállalkozásokról…, 2021 ( podcast ) Mit adhatnak a társadalmi vállalkozások a felsőoktatásnak?, 2020 Amire a zsűrizés során nagyon figyeltem, az a lépték és az önreflexió, 2019 #noieloadok

Mihók Barbara - ökológus kutató #72

Kép
Mihók Barbara ökológus kutató. Szakterületei természetvédelem, a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság. "fontos a tudatosítása, hogy mindannyiunknak szüksége van a természettel való kapcsolatra, mivel ez egy alapvető mentális jólétet és egészséget támogató eszköz." Munkái  Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatárs ESSRG kutató  Tanulmányai  Szegedi Tudományegyetem integratív mentálhigiénés szakember ELTE PhD University of Oxford environmental conservation ELTE MSc biológus, biológia tanár Közösségi munkái AKUT Egyesület elnök Nyelvei  angol Mihók Barbara interjúi Szó szerint receptre kellene felírni a természetjárást Magyarországon is, 2022 ( podcast ) Mit mond a tudomány a természet lelki egészségre gyakorolt hatásáról?, 2022 ( podcast ) Természet és lelki egészség, 2021 ( podcast ) #noieloadok

Ijjas Flóra - egyetemi adjunktus, közgazdász #71

Kép
Ijjas Flóra egyetemi adjunktus, közgazdász. Szakterületei a fenntarthatóság társadalmi aspektusai, környezeti igazságosság, esélyegyenlőség, nemek közötti egyenlőség.  "Ezekkel a listákkal az a probléma, hogy eléggé pontatlanok azok a számok, amelyekre épülnek. Hazánkban például nagyon ellentmondásos adatokat találunk az ipari vízfogyasztásra.  Ezzel együtt Magyarország viszonylag kis vízlábnyommal rendelkezik, és az is tény, hogy igen jelentős vízkincsünk van, amelynek valódi stratégiai értékét még nem ismertük fel." Munkái  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktus, tanársegéd Egyéni önismereti tanácsadó Jógatanár Mcload Szimulációs Tudományok Intézet kutató  Integrál Akadémia előadó Tanulmányai  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PhD Károli Gáspár Egyetem pszichológia Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MSc közgazdász Díjai  Bognár József díj Ijjas Flóra egyetemi adjunktus, közgazdász interjúi Népességnövekedés – sokan vagyunk vagy kev

Inotai Edit - újságíró #70

Kép
Inotai Edit újságíró. Szakterületei Közép-Kelet Európa, Balkán, Németország, Spanyolország, Dél-Amerika. "Long list of problems. No matter who forms Hungary’s next government, it will have a huge, and still growing, number of problems to deal with." Munkái  Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) - EIDK Euro-atlanti Integráció és Demokrácia Központja főmunkatárs ARD Budapest munkatárs  Balkan Insight külső munkatárs Népszabadság külpolitai szerkesztő, újságíró Figyelő külpolitikai elemző Tanulmányai  Corvinus Egyetem PhD ELTE MA angol és spanyol nyelvtudomány Közösségi munkái Magyar Sajtódíj kuratórium tagja Népszabadság-díj zsűritag Nyelvei  angol  spanyol német Inotai Edit interjúi  Hungary Opposition Cheered By ‘symbolic Victory’ On Referendum, 2022 Hungary In 2022: Year Of Instability, 2022  Hogyan álljon szóba velünk az EU? Fókuszban a kommunikáció, 2017 ( videó ) #noieloadok

Hódosy Annamária - kultúrkritikus, adjunktus #69

Kép
Hódosy Annamária kultúrkritikus, adjunktus. Szakterületei  metafikció, posztstrukturalista kritikai irányzatok, testelméletek, médiaelméletek, ökokritika. "A nőknek már csak a saját jól megfontolt érdekükben is érdemes a természet „jogaiért” harcolniuk, ennek a sikere ugyanis – a már említett párhuzam folytán – a nők nagyobb elismerését is szinte „magától” előmozdítja. Arról nem is beszélve, hogy segíthet majd a válságban rájuk háruló terhek jobb elosztásában." Munkái  Szegedi Tudományegyetem adjunktus Tanulmányai  Szegedi Tudományegyetem PhD  József Attila Tudományegyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Közösségi munkái deKON csoport tag Nyelvei  angol Díjai  Kanyó Alapítvány díj PRO SCIENTIA érdemérem Könyvei Biomozi. Ökokritika és populáris film, 2018 Hódosy Annamária interjúi Ökopolitika és feminizmus: Földanya és a magvetők, 2020 (podcast)  Ez a hatalmi viszonyok kritikája, nem nyavalygás meg faölelgetés – mit akarnak az ökofeministák?, 2019 #noieloadok

Gagyi Ágnes - szociológus #68

Kép
Gagyi Ágnes szociológus. Szakterületei társadalmi mozgalmak.  "milyen tanulságokkal szolgáltak az utóbbi évek társadalmi krízisei a korona-járvány leküzdéséhez, és milyen tudást halmozhatunk fel most a járvány alatt a közelgő klímakatasztrófára edzve” Munkái  Göteborgi Egyetem kutató Tanulmányai Pécsi Tudományegyetem PhD  Nyelvei  angol Könyvei A válság politikái. Új kelet-közép-európai mozgalmak globális perspektívában, 2019 Gagyi Ágnes interjúi Szolidáris gazdaság és kapitalizmus, 2021 Ökopolitika és kommunizmus: áthallások és különbségek, 2020 ( podcast )  Elitpániktól a kölcsönös segítség öröméig, 2020 ( podcast ) Válsághelyzetben a kölcsönös segítség kinő a föld alól, 2020 ( videó ) #noieloadok

Kuti Mónika - pénzügyi oktató, adjunktus #67

Kép
Kuti Mónika pénzügyi oktató, adjunktus. Szakterületei közösségi finanszírozás, fintech, proptech, insurtech. "a sikeres kampányzáráshoz elengedhetetlen a folyamatos aktív kommunikáció, és érdemes nyár közepén vagy karácsony környékén kampányt indítani." Munkái  Pécsi Tudományegyetem adjunktus Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár ISM University, Litvánia Gambrell Financial Advisors, USA Ügyfélszolgálati képviselő  Robert E. Cohn Financial Planning, USA Pénzügyi tervező Budapest Bank Ügyfélkapcsolati menedzser Pécsi Vízmű Rt. Menedzser asszisztens TITÁN Kereskedelmi Rt. Controlling asszisztens OMFB Irodavezető Állami Vagyonügynökség, majd ÁPV Rt. Ügyfélszolgálati vezető Tanulmányai  Pécsi Tudományegyetem PhD  Pécsi Tudományegyetem MBA  Pécsi Tudományegyetem MA történelem-angol  Közösségi munkái PAB Vállalatgazdaságtan Munkabizottság Titkár Nyelvei  angol Kuti Mónika interjúi  Crowdfunding, azaz a közösségi finanszírozás, hazai helyzete, a siker titkai, 2021 ( podcast ) Kickstarteren

Szentesi Réka - divatkutató, társadalomtörténész, fenntarthatósági szakértő #66

Kép
Szentesi Réka divatkutató, társadalomtörténész, fenntarthatósági szakértő. Szakterületei divattörtént, divatipar működése, divatmenedzsment,  fenntartható divat, fast fashion. "Van egy bonyolult ellátási lánc, amely onnantól kezdve, hogy megtermeljük és előállítjuk a nyersanyagot, a gyártatáson és logisztikán át, egészen addig, hogy a kész termék eljut a vásárlóig, teljesen átláthatatlan az átlagfogyasztó számára. De még a szakma sem feltétlenül tudja lekövetni egy termék életét. A piacuraló mainstream márkák fele nem teszi elérhetővé a beszerzési forrásait, sem a gyártatási helyeit – vajon miért?" Munkái  Mod’Art International Hungary divatmenedzsment szak vezető Tanulmányai  ELTE PhD ELTE történész Közösségi munkái Fashion Revolution Nyelvei  angol Szentesi Réka interjúi Baromira nincsen szükség ennyi ruhára, és ez nagyon megterheli a környezetet, 2020 Van egy különös hatalma az új ruhának, amit a fast fashion márkák kihasználnak, 2017 #noieloadok

Kun Bernadette - pszichológus, tanszékvezető - #65

Kép
Kun Bernadette pszichológus, tanszékvezető. Szakterületei szenvedélybetegségek, különböző viselkedési addikciók.  "azoknál, akik sokat dolgoznak, élvezik a munkájukat, de nem függők, belső indíttatásról, ún. intrinzik motivációról van szó, tehát maga a tevékenység örömet okoz nekik, flow-élményt vagy önmegvalósítási lehetőséget nyújt.  Ezzel szemben a munkafüggőségnél a saját kutatásainkban is azt találtuk, hogy gyakori az ún. introjektált motiváció, tehát azért dolgozik valaki sokat, hogy bizonyos negatív érzéseket vagy következményeket elkerüljön: például azt, hogy szégyent, szorongást, bűntudatot éljen meg a teljesítményével kapcsolatban." Munkái  ELTE Pszichológiai Intézet oktató, kutató Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatárs Tanulmányai  ELTE PhD ELTE pszichológus Könyvei   Az addiktológia alapjai IV. - Viselkedési addikciók, 2007 Kun Bernadette interjúi A kényszeres vásárlás mögött húzódó pszichés problémák, 2021 ( podcast ) A munkába menekülnek, hogy ne szégyenüljene

Kump Edina - környezetkutató, zero waste szakértő #64

Kép
Kump Edina környezetkutató, zero waste szakértő. Szakterületei hulladékgazdálkodás, fenntarthatóság, környezetvédelmi szemléletformálás. "a fogyasztás csökkentésével és a pazarlás minimalizálásával kevesebb dologra kell egyszerre odafigyelnem, így kevésbé terhelem magam és végeredményében több időm, energiám és pénzem jut arra, ami örömet okoz.  A mennyiség helyett a minőségre és az élményekre törekszem, egészségesebben étkezem, nem terhelem a bőröm kétes összetevőjű kozmetikumokkal." Munkái  Körforrás szakmai vezető, alapító Hulladékmentes.hu tulajdonos WWF környezeti nevelési programok ÖKO-Pack Tanulmányai  ELTE környezetkutató Díjai   SzuperWMN különdíj, 2019 50 tehetséges magyar fiatal, 2015 Kump Edina interjúi Élhető bolygót kel hagynunk magunk után, 2019 Hogyan élj hulladékmentesen?, 2019 Hulladékmentes életmód TEDxYouth@Budapest, 2016 ( videó ) #noieloadok

KULCSSZAVAK

Bárd Petra1 belgyógyász1 Benedek Zsófia1 Bernschütz Mária1 biológus4 biomérnök1 Bognár Katalin1 bor1 Botár Alexa1 bölcsészmérnök1 Budapesti Corvinus Egyetem2 coach1 Csákné Dr. Filep Judit1 családpolitika1 Csányi Dorottya1 csillagász1 Csoba Judit1 Csurgó Bernadett1 Csutora Mária1 Dávid Beáta1 demokráciakutató1 digitális pedagógia szakértő1 divatkutató1 Dúll Andrea1 Durst Judit1 egészségügyi közgazdász1 éghajlatkutató1 Egres Dorottya1 egyetemi oktató3 egyetemi tanár1 élelmiszer1 elitkutató1 ELKH1 Energiaklub1 energiaszakértő1 építész1 építészetkritikus1 etológus2 Európai Unió1 Evans Victoria1 Faludi Viktória1 Falyuna Nóra1 Felkai Piroska1 fenntartható életmód szakértő1 fenntartható etikus fogyasztás szakértő1 fenntarthatósági szakértő1 Ferber Katalin1 Fiáth Heni1 filmproducer1 filozófia1 filozófus1 fizikus1 Fülöp Márta1 Gagyi Ágnes1 gazdasági újságíró1 gazdaságkutató1 gazdaságpolitikai tanácsadó1 gazdaságtörténész1 generációkutató2 geológus1 Gregor Anikó1 Gulyás Emese1 Gyarmathy Éva1 Győrffy Dóra1 hálózatkutató1 Hódosy Annamária1 Hoyer Mária1 idegenvezető1 ifjúságkutató1 Ijjas Flóra1 Inotai Edit1 interkulturális pszichológiai szakértő1 internet1 író4 irodalomkritikus1 irodalomterapeuta1 irodalomtörténész1 Jakobovits Kitti1 jogállamiság1 Jogi nyilatkozat1 jogi tanácsadó1 Juhász Réka1 kémia tanár1 Kende Ágnes1 Kína-szakértő1 Kiss Kata Dóra1 klímakutató1 klinikai szakpszichológus3 Koltai Júlia1 kommunikációs szakértő1 Koritár Zsuzsanna1 Kováts Eszter1 költő1 környezeti szakújságíró1 környezetkutató1 környezetpszichológus1 környezetvédelem2 környezetvédelmi szakjogász1 környezetvédő1 Köves Alexandra1 közgazdász8 Krekó Judit1 Kricsfalusi Beatrix1 Kristóf Luca1 krízisterapeuta1 KRTK Regionális Kutatások Intézet1 KRTK Világgazdasági Intézet1 Kubinyi Enikő1 kultúra1 kultúrkritikus1 Kump Edina1 Kun Bernadette1 Kun Emma1 kurátor1 kutató13 Kuti Mónika1 kutya1 külpolitikai szakértő1 Lakatos Júlia1 Lannert Judit1 Lehoczky Annamária1 Lelkes Orsolya1 Lénárd Rita1 Lenkei Rita1 Magyar Energiahatékonysági Intézet1 Magyar Orvosi Kamara alelnöke1 Magyar Szociológiai Társaság1 Magyar Természetvédők Szövetsége1 Matolay Réka1 Mécs Mónika1 média1 médiajogász1 médiakutató2 Mengyán Eszter1 Messing Vera1 Mészáros Andrea1 Mészáros Antónia1 Mihók Barbara1 MTA1 MTA Szociológiai Tudományos Bizottság1 MTA Világgazdasági Tudományos Tanács1 munkaügyi közgazdász1 műfordító2 művészet1 művészettörténész1 Naffa Helena1 Nagy Beáta1 Nemes Orsolya1 nevelés1 novella1 nyelvész1 Nyírő Zsanna1 oktatáskutató2 olívaolaj-szakértő1 Oltai Kata1 Oroszi Babett1 orvos1 Orvos-Tóth Noémi1 ökológiai közgazdász1 Ökológiai Kutatóközpont1 ökológus2 öregedéskutató1 p1 Palócz Éva1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem1 pénzügyi oktató1 Piroska Dóra1 politika3 politológus8 Polyák Pálma1 Pósfai Zsuzsanna1 prezentációs tréner1 pszichológus4 pszichoterapeuta1 publicista1 Rab Judit1 részvénypiaci szakértő1 Ricz Judit1 RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások1 Rodics Katalin1 Rozgonyi Krisztina1 rövid ellátási lánc1 Sass Magdolna1 Scharle Ágota1 Semmelweis Egyetem1 Sinkó Eszter1 Sipos Júlia1 Sipos Katalin1 sommelier1 Somogyi Krisztina1 sport1 sportkonzultáns1 Stefanik Krisztina1 stílustanácsadó1 Szabó Andrea1 Szabó T. Anna1 szakpszichológus2 Szalai Erzsébet1 Szalay Luca1 Szécsi Noémi1 Szentesi Réka1 szerkesztő1 Sziebig Orsolya1 Szikra Dorottya1 színháztörténész1 szociális munkás1 szociálpolitika1 szociálpolitikus1 Szociológiai Szemle1 szociológus15 Szunomár Ágnes1 tanulás1 Tari Annamária1 társadalmi egyenlőség1 társadalmi vállalkozások vezetője1 társadalomkutató1 társadalomtörténész1 tehetség1 természetvédelmi ökológus1 természetvédelmi szakember1 Tisza Kata1 Tóth Anikó Nóra1 Tóth Olga1 tréner1 tudománykommunikációs szakértő1 tudományos újságíró1 újságíró6 Unger Anna1 Urbán Ágnes1 urbanista1 Ürge-Vorsatz Diána1 Váczi Dorka1 Vadasi Vivien1 Vadovics Edina1 választáskutató1 vállalkozáskutató1 városfejlesztő1 Vásárhelyi Orsolya1 Végh Zsuzsanna1 vers1 világűr1 Vincze Orsolya1 Virág Andrea1 Virág Tünde1 vizuáliskörnyezet-kutató1 Zalán Eszter1 zero waste szakértő1 Zgut Edit1
További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van (Üzeneteddel elfogadod Adatkezelési Tájékoztatónkat.)

Név

E-mail *

Üzenet *